Jdi na obsah Jdi na menu
 


Difúzní odpor - je fyzikální veličina vyjadřující odpor konstrukce či materiálu proti průniku vodních par

Kondenzace vodní páry - je změna skupenství vodní páry obsažené ve vzduchu ze stavu plynného na stav kapalný, předpokladem je dosažení teploty rosného bodu pro dané množství vodní páry

Parotěsná zábrana - konstrukční vrstva s vysokým difúzním odporem, bránící  prostupu vzdušné vlhkosti

Rosný bod - teplota rosného bodu odpovídá teplotě, při které dochází pro dané množství vlhkosti ke změně skupenství z plynného na kapalné

Součinitel prostupu tepla - je fyzikální veličina, označovaná U [W/(m2*K)], vyjadřující množství tepelné energie, která může prostoupit materiálem či konstrukcí, jedná se obrácenou hodnotu dříve používaného tepelného odporu R [(m2*K)/W]